נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2018