נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2019

02/06/2020