דוח בנק ישראל 2019


​חלקי הדו"ח​ תקציר חלקי הדו"ח​ פרקי הדו"ח  כ-PDF​
מכתב הנגיד​
תוכן העניינים​​​​​​
פרק א'​ המשק והפעילות הכלכלית​​ PDF​​​
פרק ב'​ הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה​ PDF​​​​
פרק ג'​ המדיניות המוניטרית והאינפלציה​​ PDF
פרק ד'​ מימון המגזר הפרטי בישראל ​PD​F​​
פרק ה'​ ירידת האבטלה בישראל בהשוואה בינלאומית​ PDF​
פרק ו'​ המגזר הציבורי ומימונו PDF
פרק ז'​ סוגיות ברווחה PDF​​​​​​​​
פרק ח'​ שוק הדיור  PDF​​​
​​
סוגיות נבחרות דו"ח בנק ישראל 2019
​שם הסוגיה:​ קבצי הסוגיות כ-PDF​
​​ ​מי הם התלמידים הרוצים להיות מורים בישראל? תובנות ממבחני PISA PDF​
​ ​פערי הישגים אצל תלמידים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ​PDF
​ ​פסולת עירונית מוצקה: הבעיה וכלים כלכליים לטיפול בה PDF​
​ ​מאפייני המימון של חברות ההייטק בישראל ​PDF
​ ​מעמד הביניים בחברה הערבית ​PDF
​ ​המאבק העולמי בהתחממות הגלובלית והשלכותיו על ישראל ​PDF
​ ​שיפור השירות של התחבורה הציבורית וייקור הנסיעה ברכב פרטי ככלים להתמודדות עם הגודש בכבישים ​PDF

 


לדו"ח בנק ישר​​אל במלו​או​​​​​​​​​​

​​​​​סוגיות נבחרות - כרך מלא​


​​​​​​