שירותי בנקאות בערוצים ישירים

מזה מספר שנים שהפיקוח עוקב אחר התפתחות השימוש בערוצים הישירים במערכת הבנקאית על ידי משקי הבית והעסקים.

להלן הסקירה לשנת 2019, הכוללת מגוון נתונים. מהסקירה עולה כי שנת 2019 התאפיינה בהמשך מגמת הגידול בשימוש הלקוחות בערוצים הישירים בבנקאות. עידוד השימוש בערוצים ישירים תורם להנגשת השירותים הבנקאיים ללקוחות. ערוצים אלה הוכיחו את עצמם גם במהלך משבר ה"קרונה" בחודשים מרץ- אפריל 2020, כך שבאמצעותם לקוחות יכלו לקבל מידע ולבצע פעולות.

 

הסקירה איננה כוללת נתונים פרטניים לתקופת משבר הקורונה.


ניתן לקרוא כאן את הסקירה המלאה​


​​