מבט סטטיסטי 2014

"מבט סטטיסטי" - המסמך המלא 

 
חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2014​

תוכן העניינים

 המסמך

 קובץ הנתונים

 לנתונים נוספים בנושא

 א. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור

  
 
xls 
לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור

לדף המשקיעים המוסדיים

ב. פעילות המשק מול חו"ל​

pdf xls​ לדף פעילות המשק מול חו"ל

ג. שוק מטבע החוץ​

pdf xls​ לדף שוק מטבע החוץ

ד. שוק האשראי​

pdf xls​ לדף שוק האשראי
   
 

חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי ​ ​

תוכן העניינים העבודה
א. החשבון הבסיסי של המשק​
pdf​​
ב. מערכת "רמזור" להתפתחויות חריגות בשווקים הפיננסיים​
pdf
ג. מידע ריאלי מהיר והשוואה בינלאומית​
pdf​​