מבט סטטיסטי 2018

14/03/2019
 
חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2018
תוכן העניינים
 המסמך
 קובץ הנתונים
 לנתונים נוספים בנושא
א. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור​
​ pdf
 xls​
לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור 
לדף המשקיעים המוסדיים
ב. החוב של המגזר הפרטי​ הלא-פיננסי pdf xls​ לדף שוק האשראי ​​
ג. פעילות המשק מול חו"ל​
pdf xls​ לדף פעילות המשק מול חו"ל ​
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​
pdf xls​ לדף שוק מטבע החוץ 
    
  
 
​חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי ​ ​
תוכן העניינים העבודה
א. ​מערכת הנתונים על פעילות השוק שקל/מטבע חוץ
pdf​​
ב. דיווחים שוטפים של בנק ישראל למוסדות בין-לאומיים
pdf

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ​​​​​​

מצגות שהוצגו בכנס 'מבט על הסטטיסטיקה הפיננסית', ביום 14.03.19


תוכן העניינים המצגת
א. תיק הנכסים הפיננסים של הציבור pdf​​
ב. החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי
pdf
ג. ​פעילות המשק מול חו"ל pdf
ד. מערכת הנתונים על פעילות שוק שקל/מטבע חוץ ופעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​ pdf
ה.דיווחים שוטפים של בנק ישראל למוסדות בין-לאומיים pdf