מבט סטטיסטי 2019

16/03/2020
 
 
חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2019
תוכן העניינים  המסמך
 קובץ הנתונים
 לנתונים נוספים בנושא
א. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור​ ​ ​pdf  xlsx​ לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור 
לדף המשקיעים המוסדיים
ב. החוב של המגזר הפרטי​ הלא-פיננסי pdf xlsx לדף שוק האשראי ​​
ג. פעילות המשק מול חו"ל​ pdf xlsx לדף פעילות המשק מול חו"ל ​
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​ pdf xlsx​ לדף שוק מטבע החוץ 
    
  
 
​חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי ​ ​
תוכן העניינים העבודה
א. ​פילוח יתרת החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי לפי ענפי הכלכלה   pdf​​
ב. סלי איגרות חוב קונצרניות
pdf​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ​​​​​​

מצגות מוקלטות המתארות את ההתפתחויות


תוכן העניינים המצגת
א. תיק הנכסים הפיננסים של הציבור pptx
ב. קרנות הנאמנות 
pptx
ג. ​החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי​ pptx
ד. פעילות המשק מול חו"ל  pptx
ה.פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ pptx​​​​​

​​​​​​​​​