מבט סטטיסטי 2020

17/03/2021
 
חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2020
תוכן העניינים  המסמך קובץ הנתונים  לנתונים נוספים בנושא
א. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור​ ​ ​pdf xlsx​ לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור 
לדף המשקיעים המוסדיים
ב. החוב של המגזר הפרטי​ הלא-פיננסי pdf ​​xlsx​​​ לדף שוק האשראי ​​
ג. פעילות המשק מול חו"ל​ pdf ​​xlsx​ לדף פעילות המשק מול חו"ל ​
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​ pdf xlsx​ לדף שוק מטבע החוץ 
    
  
 
​חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי ​ ​
תוכן העניינים העבודה
א. המאגר הסטטיסטי על נתוני אשראי למשקי בית  pdf​​​
ב. שימוש בשיטות סטטיסטיות לתחקור מאגר עסקאות          שוק מט"ח ​
pdf​​
ג. חיזוי שינויים במדד מחירי הפירות בעזרת נתוני מאגר       המחירים הקמעונאיים  pdf​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ​​​​​​

למצגות ולהקלטות שהוצגו בכנס הדיגיטלי 'מבט על הסטטיסטיקה הפיננסית', מיום 17.03.21

​​​​​​​​​​​