מבט סטטיסטי 2021

14/03/2022
"מבט סטטיסטי" - המסמך המלא  
 
חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2021
תוכן העניינים  המסמך קובץ הנתונים  לנתונים נוספים בנושא
א. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור​ ​ ​pdf xlsx​ לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור 
לדף המשקיעים המוסדיים
ב. החוב של המגזר הפרטי​ הלא-פיננסי pdf ​​xlsx​​​ לדף שוק האשראי ​​
ג. פעילות המשק מול חו"ל​ pdf ​​xlsx​ לדף פעילות המשק מול חו"ל ​
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​ pdf xlsx​ לדף שוק מטבע החוץ 
    
  
 
​חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי ​ ​
תוכן העניינים העבודה
א. יישום תקן בינלאומי (SDMX) באפיון מידע סטטיסטי  pdf​​​
ב. מודל חדש להערכת צמיחת התוצר במשק בזמן אמת
pdf​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ​​​​​​למצגות ולהקלטות שהוצגו בכנס הדיגיטלי 'מבט על הסטטיסטיקה הפיננסית', מיום 14.3.2022​