סיכומי הדיונים להחלטה על המדיניות המוניטרית

בהתאם לסעיף 19 (א) לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית מפרסמת לציבור את סיכומי הדיונים שלה  לקבלת החלטת הריבית. סיכומי הדיונים מתפרסמים תוך שבועיים ממועד החלטת הריבית.
הצגת סיכומי הדיונים, על פי המתכונת המקובלת בבנקים המרכזיים של המדינות המתקדמות בעולם, נועדה להגביר את השקיפות של מדיניות הריבית. פרסום סיכומי הדיונים הוא נדבך בהגברת השקיפות, נוסף על פרסומים אחרים, והוא מאפשר לציבור, לכנסת ולממשלה להעמיק את הבנתם בנושא מדיניות הריבית של בנק ישראל.  ​​​​​​​​​​​​​