פרק ח' - שוק הדיור

31/03/2020

  • מספר העסקאות בשוק הדיור שב ועלה השנה, בהובלת הרוכשים דירה לראשונה. מחירי הדירות עלו במהלך השנה בשיעור שנתי של כ-3%, לאחר יציבות בשנים 2017–2018.
  • מספר סיומי הבנייה בשנת 2019 נותר  ברמה גבוהה, הדומה לזו של 2018. 
  • בהיקף התחלות הבנייה נמשכת יציבות ברמה גבוהה של כ-52 אלף יחידות דיור לשנה. לאחר שבשנים 2015–2018 הושגה רמה גבוהה של שיווקי קרקע לשם בנייה למגורים ירד השנה בשיעור ניכר מספרן של יחידות הדיור ששווקו בפועל.  
  • מספר הרכישות במסגרת התוכנית "מחיר למשתכן" גדל, ונכון לסוף 2019 כ-40 אלף זוכי "מחיר למשתכן" צפויים לרכוש דירה במהלך 2021-2020 משום שההגרלות נערכות סמוך לשיווקי הקרקע, כשנה וחצי עד שנתיים לפני הנפקת ההיתר ורישום העסקה. ככל הנראה ניתן מענה מלא לביקוש באזור הפריפריה.
  • במהלך העשור האחרון הצטמצם מספר הרכישות של משפרי הדיור ביחס למספר הרוכשים דירה לראשונה. הירידה בעסקאות של משפרי הדיור נבעה מירידה בביקוש לדירות שהם מעוניינים למכור בעיקר מצד המשקיעים. עיקר הירידה בעסקות הרכישה הייתה במעבר של משפרי דיור לדירה יקרה יותר מדירתם הקודמת, בעוד שמספר העסקאות של מעבר לדירה במחיר דומה לזה של קודמתה או נמוך יותר נותר יציב.
  • ההתפלגות המרחבית של התחלות הבנייה בשנים האחרונות תואמת את זו של משקי הבית, ומשקפת את התפלגות אישורי ועדות התכנון בתחילת העשור. מספר האישורים של ועדות התכנון בכל האזורים גדל בהתמדה מראשית העשור, אך חלקם של האישורים באזורי הפריפריה בסך האישורים גדל בשיעור גבוה יותר.
  • מודל המשווה בין התשואה של השקעה בדיור באמצעות שכר הדירה יחסית לאלטרנטיבת השקעה ארוכה בשוק ההון מצביע על לחץ לירידה של מחירי הדיור. עם זאת קשה לנבא איך המחירים יתפתחו, שכן מחירי הדיור מושפעים מגורמים נוספים, שלא נבחנו במודל.