דוח בנק ישראל 2017 - נתונים משלימים לנספח הסטטיסטי

20/11/2018
לוחות פרק ו' המגזר הציבורי ומימונו (מעודכן לנובמבר 2018)
 

לוח ו' - 1 - הרכיבים העיקריים בהכנסות הממשלה הרחבה ובהוצאותיה, 2003 עד 2017​​​
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
 
 
 
דיאגרמות פרק ו' המגזר הציבורי ומימונו (מעודכן לנובמבר 2018)
 
 
דיאגרמה ו'-1 - המצרפים הפיסקליים​ בישראל בהשוואה לממוצע 2000-2017 ב-OECD​
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018
תאריך עדכון אחרון 20.11.2018​​​
​​