דו"ח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2016

לדוח המלא​​

הדין וחשבון על השקעת יתרות מטבע החוץ לשנת 2016 פורסם היום, להלן עיקרי הדברים:

1.       יתרות מטבע החוץ של ישראל הסתכמו בסוף 2016 ב-98.4 מיליארדי דולרים, עלייה של שמונה מיליארדי דולרים במהלך השנה. רכישות בנק ישראל, בהיקף של שישה מיליארדי דולרים, הן הגורם העיקרי לעלייה זו.

2.       רמת היתרות בסוף 2016, השווה ל-30 אחוזי תוצר, נמצאת בטווח הרמה הנאותה של היתרות, שקובעת הנגידה: 70110 מיליארדי דולרים (21–34 אחוזי תוצר). במונחי תוצר גדלו היתרות השנה בנקודת אחוז לעומת 2015.

3.       תשואת ההחזקה של תיק היתרות בשנת 2016 הסתכמה ב-1.56 אחוז במונחי הנומרר, שהוא סל מטבעות המורכב בעיקר מדולר ואירו. זאת בדומה לתשואה הממוצעת מאז המשבר ומעל לתשואה הממוצעת בשלוש השנים האחרונות, שעמדה על 1.16 אחוז.

4.       היכולת להשיג תשואה גבוהה יחסית למרות התשואה השלילית על חלק נכבד מהאג"ח של מדינות אירופיות מרכזיות, שבהן מושקע כשליש מהיתרות, היא תוצאה של תהליך ארוך טווח, אשר במסגרתו הוגדל בהדרגה משקלן של היתרות המושקעות בנכסי סיכון – מניות ואג"ח חברות (קונצרניות).

5.       השנה נהנה תיק היתרות מהגאות הנמשכת בשוקי המניות במדינות ההשקעה. הודות לגאות תרם השנה הניהול הפעיל - סטיית ההשקעה בפועל מסמן הנומרר - 135 נקודות בסיס, התרומה הגבוהה ביותר בעשור האחרון.

6.       משקלם של נכסי הסיכון בתיק היתרות הוגדל גם השנה: שיעור ההשקעה במניות הוגדל מ-9.2% ל-10%, ושיעור ההשקעה באג"ח חברות – מ-4.6% ל-4.8%. על אף הגדלת שיעורם של נכסי הסיכון דמתה התנודתיות של תיק היתרות השנה לתנודתיות שנרשמה בשנה הקודמת. זאת בזכות ירידת התנודתיות בשווקים, על רקע עודפי הנזילות בהם, ובזכות מתאם שלילי בין פרמיית האריכות לפרמיית המניות.

7.       שיעורי ההשקעה המרביים במניות ובאג"ח חברות עודכנו במסגרת הקווים המנחים למדיניות ההשקעה, במטרה להגמיש את יכולת ניהולו של התיק בלי לשנות את הסיכון המרבי המותר: שיעור המניות המרבי הועלה מ-12% מהיתרות ל-15%, שיעורן המרבי של אג"ח החברות הועלה מ-6% מהיתרות ל-15%, ובמקביל הוגבל שיעור ההשקעה הכולל במניות ובאג"ח חברות ל-25% מהיתרות.