סוגיה במאזן התשלומים מחירי האנרגיה והסחורות

03/04/2016

תקציר

·         במהלך השנתיים האחרונות הוזלו מחירי הנפט והסחורות האחרות ב-65% וב-20%, בהתאמה, ובכך נחסכו למשק הישראלי כ-5 מיליארדי דולרים (1.6 אחוזי תוצר).
·         הוזלת מחירי הנפט והסחורות הביאה להגדלת החיסכון של המשק הישראלי בחו"ל, ונוסף על כך תרמה להגדלת הפעילות הכלכלית בישראל.
·         מחירו הגבוה של הנפט בעשור האחרון והחשש מנזקיו הסביבתיים הביאו להתייעלות אנרגטית ולשיפורים טכנולוגיים משמעותיים, שהגדילו את היצע האנרגיה והנפט. עודף כושר הייצור החליש את כוחו של קרטל "אופ"ק" והוריד את מחיר הנפט.
·         ירידת מחירי האנרגיה והסחורות לא תרמה להאצת הפעילות הכלכלית במשק העולמי, אך היא צפויה לתרום להאצת הפעילות ביבואניות האנרגיה.

לפרק המלא בנושא: סוגיה במאזן התשלומים מחירי האנרגיה והסחורות