הבנייה ושוק הדיור

03/04/2016
תקציר
 
·         בשנתיים האחרונות התייצבה הפעילות בענף הבנייה ברמה גבוהה, לאחר צמיחה נאה בשנים הקודמות. ייתכן שההתייצבות מבטאת את מיצוי הגידול בפעילות בענף.
 
·         תכנית "מחיר למשתכן" נועדה להפחית לזוגות צעירים את עלות הרכישה של דירה, והיא מתמקדת בבנייה הרווּיה, בעיקר מחוץ לאזורים שהביקוש בהם גבוה. תכנית זו מפחיתה את מחיר הדירה לזוכים בהגרלות ומגבירה את הביקוש, ואין זה ברור כיצד תשפיע על מחירי הדירות בשוק כולו. 
 
·         חיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38 הגדיל את מספר הדירות בבניינים (ציפוף), בעיקר במחוז תל אביב. אולם התכנית עלולה לפגוע בפוטנציאל להרחיב את היצע הדירות באזורי המרכז בטווחים הבינוני והארוך, שכן היא חוסמת את האפשרויות ליצור ציפוף רב יותר במקומות המתאימים לתכניות בינוי-פינוי-בינוי.
 
·         אף על פי שמלאי ההון לעובד בענף הבנייה גדל בעשור האחרון, עדיין קיים בענף פיגור טכנולוגי ניכר יחסית לענפי המגזר העסקי, ולכך מתלווה שכר נמוך יחסית. מאפיינים אלו משקפים גם את החלק הגבוה שעובדים לא-ישראלים מהווים בענף.