התפתחות שיעור התמורה לעבודה בישראל לאורך זמן

28/03/2018
תקציר פרק ה':
  • שיעור התמורה לעבודה בתוצר מכמת את התחלקות התוצר בין העובדים לבעלי ההון, ומכאן חשיבותו.
  • בדומה למדינות אחרות ב-OECD, שיעור התמורה לעבודה בישראל הלך וירד מאז אמצע שנות התשעים.
  • בישראל, שלא כבמרבית המדינות, ירד שיעור התמורה לעבודה בתוצר ירידה תלולה במהלך המשבר הפיננסי, המשיך לרדת גם אחריו, וכיום רמתו נמוכה יחסית ליתר המדינות המפותחות.
  • על רקע תהליכים מבניים במשק, הגידול המשמעותי של היצע העבודה בישראל, ובכללו השתלבותן של אוכלוסיות חדשות בשוק העבודה, תמך בירידת שיעור התמורה לעבודה בתוצר בשנים האחרונות. זו נתמכה גם על ידי עלייה של מחירי התוצר בישראל בעקבות שיפור בתנאי הסחר ביחס למדד מחירי הצרכן, אשר אפשרה למעסיקים להעלות את השכר הריאלי מנקודת מבטם של העובדים בלי לשחוק את רווחיותם העסקית.
  • המשך התבססות המשק בסביבה של תעסוקה מלאה, שוק העבודה ההדוק והתגברות התחרות בשוק המוצרים הביאו לעלייה חדה של שיעור התמורה לעבודה בתוצר בשנת 2017. לעלייתו תרמה גם העובדה שמחירי התוצר בשנה זו עלו  רק במעט יותר מאשר מדד המחירים לצרכן.​