שוק הדיור

28/03/2018
תקציר פרק ט':

  • מספר העסקאות בשוק הדיור הוסיף לרדת ב-2017, והירידה הקיפה את כל קבוצות הרוכשים. המחירים עלו בקצב מתון בהשוואה לקצב בשנים קודמות, בין היתר עקב הירידות שנרשמו באוקטובר-דצמבר.
  • "מחיר למשתכן" התרחבה בשנת 2017, אך הרוכשים דירה לראשונה עדיין קנו היקף גבוה של דירות במחירי השוק.
  • הירידה המתמשכת בתשואה השוטפת על השקעה בדירות – כתוצאה מכך שהמיסים הועלו ומחירי הדירות עלו מהר מדמי השכירות – גורמת למשקיעים בנדל"ן לחפש אפיקי השקעה חלופיים.
  • המלאי התכנוני התרחב מאוד בשנים האחרונות, בין היתר מפני שהוותמ"ל קיצרה את ההליכים ביורוקרטיים. פעילות הוותמ"ל נותנת מענה לחלק מהחסמים, אולם את ההתמודדות עם חסמים אחרים היא דוחה לשלבי הרישוי והביצוע, ולכן אינה מקצרת משמעותית את הזמן שחולף מתחילת התכנון לתחילת הבנייה.
  • "מחיר למשתכן" מעודדת את הביקוש בקרב הזוגות הצעירים וכוללת חלק משמעותי מהיצע הדירות החדשות. התוכנית מסיטה את ההיצע מהשוק החופשי לשוק המסובסד ומוזילה את המחיר לזוגות הצעירים; במקביל היא מאריכה את משך ההמתנה לדירה.
  • בתוכניות להתחדשות עירונית טמון פוטנציאל רב להגדלת היצע הדירות, אך הן מתקדמות לאט בגלל מורכבותן.
  • מאז 2013 נחתמו הסכמי גג עם רשויות מקומיות רבות, ובהסכמים גלום פוטנציאל להגדיל את ההיצע ביותר מ-300 אלף דירות. אולם גידול מהיר של מספר התושבים ברשויות עלול לסכן את יציבותן הפיננסית אם לא יימצא פתרון לבעיית הניהול השוטף שלהן.