סוגיה במאזן התשלומים: פתיחות לסחר בין-לאומי בישראל ובעולם

31/03/2019
תקציר פרק ז'

·         משקל הסחר הבין-לאומי בתוצר נמוך למדי בישראל בהשוואה בין-לאומית. המדינה עשויה להפיק תועלת רבה מהסרת חסמי סחר.

·         בשנתיים האחרונות התרחשה במדיניות סחר החוץ של ישראל רפורמה חשובה, שבמסגרתה הוסרו חסמי יבוא והופחתו שיעורי המכס.

·         שיעור המכס על יבוא תוצרת חקלאית לישראל גבוה, והיקף היבוא החקלאי של ישראל נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD.

·         הרפורמה במערך התקינה וביבוא החקלאי צפויה לתרום להגדלת רווחת הצרכן הישראלי והיעילות במשק.

·         החשש מנסיגה בתהליך הגלובליזציה העיב על הציפיות לצמיחה עולמית. ארה"ב ובריטניה, שבעבר הובילו את תהליך הגלובליזציה, העלו השנה את חסמי הסחר הבין-לאומי.

·         ארה"ב הטילה מכסים על שורה ארוכה של מוצרים, בעיקר על אלו שמקורם בסין; בריטניה פועלת ליציאה מגוש האירו.

·         הטלת המכסים ההדדית עד כה בין ארה"ב לסין לא צפויה להסב נזק של ממש למשק הישראלי.

·         העלאה של נקודת אחוז בשיעור המכס הבילטרלי, כשיתר הגורמים קבועים, מקטינה את היקף היבוא  ב-0.8%.


לפרק המלא בנושא: סוגיה במאזן התשלומים: פתיחות לסחר בין-לאומי בישראל ובעולם​