שוק הדיור

31/03/2019

תקציר פרק ט'

  • בשנת 2018 ירדו מחירי הדירות לראשונה לאחר עשור שבו הם עלו ברציפות, הן כתוצאה מכך שההיצע עלה בשנים קודמות והן כתוצאה מירידה בביקוש. לירידה הכוללת במחירים אחראים מחוזות תל אביב והדרום שכן בשאר המחוזות הוסיפו המחירים לעלות.
  • מספר העסקאות שנעשו ב-2018 בשוק הדיור דומה למספרן ב-2017 אך נמוך ממספרן ב-20152016. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 הוסיף מספר העסקאות להציג את מגמת הירידה שהחלה בשלהי 2016, אך ברבעון הרביעי הוא עלה. הסיכום השנתי מעלה כי היקפי העסקאות ירדו בקרב המשקיעים ומשפרי הדיור ועלו בקרב הרוכשים דירה לראשונה, בין היתר בשל הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן".
  • התחלות הבנייה הצטמצמו השנה זו השנה השנייה ברציפות. כדי שמגמת ההתייצבות במחירים תימשך, קצב ההתחלות צריך לעמוד על כ-52 אלף יחידות דיור לשנה.
  • מאז שהחלה "מחיר למשתכן" זכו כ-59 אלף משקי בית בזכות לרכוש דירה מוזלת. אולם מספר הרכישות בפועל עדיין נמוך, בעיקר מפני שהפרויקטים ממתינים זמן רב להיתרי בנייה. מספר הזכאויות החדשות להשתתפות בתוכנית פחת השנה והוא תואם בקירוב את מספר משקי הבית החדשים שהקימו זוגות צעירים.
  • שיווק הקרקעות במסגרת הסכמי הגג עם הרשויות המקומיות אינו עומד עד כה ביעדים.
  • מנתוני "מחיר למשתכן" ניתן להסיק כי הביקוש לדירות בפריפריה פחת: מעטים נרשמים להגרלות ביישובי הפריפריה ודירות רבות נותרות ללא זוכה. בתגובה לכך צמצמו היזמים את התחלות הבנייה ואת הביקוש לקרקעות באזורים אלה, ולכן ייתכן כי הסכמי גג רבים לא ימשיכו להתממש.
  • הממשלה קבעה יעדים שאפתניים להתחדשות עירונית. עמידה ביעדים באזורי הביקוש תצריך שינוי מסיבי במרקם העירוני הקיים והשקעה נרחבת בתשתיות, במיוחד במערכת להסעת המונים. השגת היעדים תוך פרק זמן סביר תחייב ככל הנראה התאמות רגולטוריות וגיוס משאבים בהיקף ניכר. חשוב לערוך אותן מבלי לפגוע בתמריצים הקיימים להשגת היעדים ואף תוך שיפורם.​ 

​​