הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2010

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2010

תקציר:

החל משנות השמונים ועד היום מתנהל בבנק תהליך התיעלות נרחב, ומספר העובדים צומצם בכשליש. תהליך זה התאפשר אודות ייעול שיטות העבודה ולשיפור המחשוב בבנק, וכן אודות לרפורמות שיזם הבנק בשוקי ההון והכספים, שהפחיתו את מעורבותו ואת מעורבות הממשלה בהכוונת האשראי במשק.

קישור לקובץ