נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2001

30/10/2001 |  בנק ישראל

נתונים סטטיסטיים

תוכן עניינים

רשימת כתובות של אנשי קשר לפי תחומים
לקבלת הסברים ועזרה בנוגע ללוחות השונים ניתן לפנות בדואר האלקטרוני לפי התחומים דלהלן:

א. הפעילות הריאלית                      טניה סוחוי           tanyas@boi.gov.il
ב. המדיניות המוניטרית והמחירים       לאה גל               leagal@boi.gov.il
ג. שוק ההון                                תמי דבורצקי        tamidvor@boi.gov.il
ד. מאזן התשלומים ושוק מטבע החוץ    רחל חדד            rachadad@boi.gov.il
ה. מאזן בנק ישראל ויתרות מטבע חוץ   ברק אטינגר         baraket@boi.gov.il