נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדו"ח בנק ישראל 2002

30/10/2002 |  בנק ישראל

נתונים סטטיסטיים

תוכן עניינים

הנתונים נכונים לסוף מארס 2003, ובעתיד יהיה ניתן למצוא קבצים מעודכנים באתר הבנק, וכן תוספות והשלמות.