נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2003

30/10/2003

נתונים סטטיסטיים

תוכן עניינים

הנתונים נכונים לסוף מארס 2004, ובעתיד יהיה ניתן למצוא קבצים מעודכנים באתר הבנק, וכן תוספות והשלמות.
  

​​