מחלקת מטבע חוץ, דוח שנתי 2001

26/03/2002 |  בנק ישראל

 

הדו"ח השנתי של מחלקת מטבע חוץ פורסם כחלק מדו"ח בנק ישראל. לדו"ח המלא