דין וחשבון כספי לשנת 2001

26/03/2002 |  בנק ישראל

חלקי הדוח

1. מחלקת המחקר

2. המחלקה המוניטרית

3. מחלקת מטבע חוץ

4. המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ

5. חשב הבנק

6. נספחים סטטיסטיים

​​​​​