מחלקת מטבע חוץ, דוח שנתי 2002

הדו"ח השנתי של מחלקת מטבע חוץ פורסם כחלק מדו"ח בנק ישראל. לדו"ח המלא