דין וחשבון כספי לשנת 2002

31/03/2003 |  בנק ישראל

חלקי הדוח

1. מחלקת המחקר

2. המחלקה המוניטרית

3. מחלקת מטבע חוץ

4. המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ

5. חשב הבנק

6. נספחים סטטיסטיים

​​​​​