מחלקת מטבע חוץ, דוח שנתי 2003

הדו"ח השנתי של מחלקת מטבע חוץ פורסם כחלק מדו"ח בנק ישראל. לדו"ח המלא

1. השקעת יתרות מטבע חוץ

2. ההתפתחויות  בשוק מטבע החוץ המקומי