דוח בנק ישראל 2010

30/03/2011 |  בנק ישראל
חלקי הדוח תקציר פרקי הדוח קובץ מלא
דברי הנגיד
pdf
תוכן עניינים
pdf​
פרק א' המשק והמדיניות הכלכלית
pdf
פרק ב' התוצר, השימושים וענפי המשק
 
pdf
פרק ג'​ האינפלציה והמדיניות המוניטרית 
pdf
פרק ד'​ המערכת הפיננסית ויציבותה
pdf
פרק ה' שוק העבודה 
pdf
פרק ו'​ הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם
pdf
פרק ז'​ מאזן התשלומים
pdf
פרק ח'​ סוגיות במדיניות הרווחה 
pdf
 

 

הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2010​​​