מחלקת מטבע חוץ, דוח שנתי 2000

15/05/2001 |  בנק ישראל

 

הדו"ח השנתי של מחלקת מטבע חוץ פורסם כחלק מדו"ח בנק ישראל. לדו"ח המלא

     נספחים


    נספחים