מחלקת מטבע חוץ, דוח שנתי 1999

13/03/2000 |  בנק ישראל