הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2011

לדו"ח השנתי - לחץ כאן