דין וחשבון כספי לשנת 2013

20/03/2014 |  בנק ישראל
חלקי הדוח​​​​​