דין וחשבון כספי לשנת 2016

22/05/2017 |  בנק ישראל