דין וחשבון כספי לשנת 2000

15/05/2001 |  בנק ישראל