מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2000

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2000

תקציר
החלפת השטרות הישנים במחזור בשטרות הסדרה החדשה, שהונפקה ב - 1999,  התקרבה בשנת 2000 לסיומה. שיעור השטרות הישנים שנותרו במחזור מתוך מספרם במועדי ההנפקה עמד בסוף השנה על 5 אחוזים, ערך השטרות הישנים שנותרו בידי הציבור הסתכם ב- 481 מיליוני שקלים. בחודש יולי השנה פג תוקפם של השטרות הישנים כהילך חוקי. גם לאחר מועד זה ניתן להמשיך ולהחליפם בבנק ישראל עד סוף שנת 2005.

קישור לקובץ