מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2001

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2001

תקציר:

בנק ישראל
מחלקת המטבע
שנת 2002 התאפיינה בגידול מהיר של מחזור המטבע. ערך המטבע במחזור הסתכם ב-31.12.01 בכ-16.9 מיליארדי ש"ח, לעומת 14.7 מיליארדים אשתקד - גידול של 15 אחוזים. גידולו המהיר של מחזור המטבע בשנים 2000 ו-2001 הוא יוצא דופן לעומת המגמה הרב-שנתית, והוא אף גבר בתחילת שנת 2002: בשלושת החודשים הראשונים של השנה גדל המחזור בכ-7 אחוזים. אחת הסיבות לגידול החריג של המחזור היא, ככל הנראה, המצב הביטחוני, המביא להתפתחות תופעת "אגירה" של שטרות אצל תושבי ישראל ותושבי הרשות הפלסטינית, ולשימוש מוגבר במזומנים בסחר עם עסקים מהרשות הפלסטינית. ייתכן שגם הירידה המשמעותית של רמת האינפלציה בשנים 1999 עד 2001, אשר לוותה בירידת הריבית על פיקדונות לז"ק (פדיום), תרמה לגידול היקף המזומנים שהציבור מחזיק.

קישור לקובץ