מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2002

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2002

תקציר:

בנק ישראל
מחלקת המטבע
מחזור המטבע גדל במהלך שנת 2002 במונחים ריאליים בכ-9%. עיקר הגידול התרכז במחצית הראשונה של השנה, והוא המשך לגידול המהיר שהחל ברביע הרביעי של שנת 2000, עם פרוץ המהומות בשטחים.
הגידול המהיר של המחזור מוסבר בין היתר בהתגברות השימוש במזומנים על חשבון השימוש בשקים בסחר בין תושבי הרשות הפלסטינית לתושבי ישראל, התפתחות הכרוכה בגידולה של כמות המזומן שמחזיקים תושבי הרשות.

קישור לקובץ