מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2004

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2004

תקציר:

בנק ישראל
מחלקת המטבע
בנק ישראל הוא הגוף היחידי המוסמך על פי החוק להנפיק מטבע - שטרי כסף, מעות, מטבעות זיכרון ומטבעות מיוחדים, שהם הילך חוקי. הבנק אחראי לאספקה סדירה של המזומנים בהתאם לצורכי הציבור, וכן לשמירת איכותם הגבוהה של השטרות והמטבעות שבמחזור.

קישור לקובץ