מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2005

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2005

תקציר:

דברי הממונה על מחלקת המטבע
ערך מחזור המטבע הסתכם בסוף שנת 2005 ב-24.4 מיליארדי ש"ח, לעומת 20.8 מיליארדים בסוף שנת 2004 – גידול של 17.5%, גבוה יחסית לשנים קודמות. (בשנים 2002 עד 2004 הגידול הממוצע היה 7.2%.) הגורמים העיקריים לעלייה זו היו גידול השימוש במזומן בעסקאות, הצמיחה במשק וגידול האוכלוסייה בשנת 2005.

קישור לקובץ