מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2006

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2006

תקציר:

דברי הממונה על מחלקת המטבע
ערך מחזור המטבע הסתכם בסוף השנה ב 25.5- מיליארדי ש"ח, לעומת 24.4 מיליארדים בסוף שנת 2005 - גידול של 4.6%. ייתכן שהגידול הנמוך יחסית הוא תיקון לשיעור הגידול הגבוה יחסית של השנה הקודמת - 17.5%. (שיעור הגידול הממוצע בשנים 2006-2001 היה 10%.) הגורמים המסבירים את גידול המחזור הם גידול השימוש במזומן בעסקאות, אפשר שהדבר נובע ממניעים של הלבנות הון, הצמיחה במשק וגידול האוכלוסייה בשנת 2006.

קישור לקובץ