מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2007

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2007

תקציר:

דברי הממונה על מחלקת המטבע
הצמיחה במשק, גידול האוכלוסייה והתרחבות השימוש במזומן בעסקאות הביאו לגידול ערכו של מחזור המטבע, והוא התקרב בסוף שנת 2007 לכ 28.9- מיליארדי ש“ח, לעומת כ 25.5- מיליארדים בסוף שנת 2006 - גידול של 13.4% . גידולו של מחזור המטבע נמשך גם בשנת 2008 , ובחודש אפריל חצה היקף המחזור לראשונה את הסף של 30 מיליארד ש“ח. משקל השטר של 200 ש“ח במחזור גדל השנה משמעותית (בלמעלה מ 30%- ), עקב הכנסתו למכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים. גידול זה מסביר 86% מסך גידולו של מחזור השטרות בשנת 2007.

קישור לקובץ