מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2008

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2008

תקציר:

דברי הממונה על מחלקת המטבע
הצמיחה במשק במהלך שנת 2008 , גידול האוכלוסייה והתרחבות השימוש במזומן בעסקאות הביאו לגידול ערכו של מחזור המטבע, והוא הגיע בסוף שנת 2008 לכ-34.4 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-28.9 מיליארדים בסוף שנת 2007 - גידול של כ 19%- . משקל השטר של 200 ש"ח במחזור המשיך לגדול השנה משמעותית (ב 37%- ), עקב הכנסתו למכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים. גידול זה מסביר 82% מסך גידולו של מחזור השטרות בשנת 2008.

קישור לקובץ