מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2009

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2009

תקציר:

דברי הממונה על מחלקת המטבע
ערכו של מחזור המטבע הגיע  בסוף שנת 2009  לכ-41.5  מיליארדי  ש“ח, לעומת כ-34.4  מיליארדים בסוף 2008 - גידול של כ-21%.
גידול היקף המזומן שבמחזור נמשך ביתר שאת בתקופת המשבר, שהחל בשלהי 2008 - מגמה שנצפתה במדינות רבות. בתקופה זו העדיף הציבור להחזיק בידיו, ולא  בפיקדונות נושאי ריבית, יתרות מזומן גדולות יותר מאשר בזמנים כתיקונם, וזאת בעיקר מפני הריבית הנמוכה-במיוחד. סיבות נוספות לגידול היו גידול האוכלוסייה והתרחבות השימוש בעסקות מזומן.
משקל  השטר  של  200  ש“ח  במחזור  הוסיף  וגדל  השנה  משמעותית  (ב-33%), עקב  הגברת  הפצתו במכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים. גידול זה מסביר 57% מסך גידולו של מחזור השטרות בשנת 2009.

קישור לקובץ