מחלקת המטבע - סקירה שנתית 1999

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 1999

תקציר:

התפתחות מחזור המטבע בשנת 1999 עמדה בסימן ההחלפה של השטרות הישנים במחזור בשטרות חדשים, שבנק ישראל הנפיק השנה. נוסף על כך, בשבועות האחרונים של השנה הגדילו הבנקים והציבור את היקף המזומנים שברשותם באופן מיוחד, מפאת אי הוודאות ששררה לקראת המעבר לשנת 2000.

קישור לקובץ