דוח תקופתי ועד המסלקה, 2016

16/03/2017 |  בנק ישראל
דוח תקופתי ועד המסלקה, 2016
פתח דבר:
שנת 2016 תיזכר כשנה שבה החלה הרפורמה במסלקת הנייר, בדרכה להפוך למסלקה חדשנית, מהירה, אלקטרונית ויעילה יותר החל משלב חקיקת חוק סליקה אלקטרונית של צ'קים התשע"ו-2016 והמשך ביישום שלב הביניים של החוק והחלתו על הסליקה הסלולרית הבין בנקאית בישראל. יישום החוק מקדם את תהליך סליקת הצ'קים בישראל ומביא אותו לרמה מתקדמת בעולם. מדובר בשינויים משמעותיים הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה עסקית, שבמסגרתם מעודכנים תהליכי הסליקה של הצ'קים וכן תהליכי שמירתם ואחזורם.

השנה זכינו לקחת חלק ביישום השלב הראשון של הטמעת המסלקה האלקטרונית החדשה דבר שהתאפשר הודות לשיתוף הפעולה, המקצועיות וההשקעה המרובה של כל המשתתפים במסלקה, במיוחד של חברי ועדת מסלקת הבנקים נציגי בנק ישראל, נציגי המערכת הבנקאית ובנק הדואר.

במהלך השנה עמלנו נמרצות גם על ביטול מושב הסליקה הידני והסטת הפעולות הנסלקות בו לסליקה אלקטרונית. גם בפרויקט זה יושם השלב הראשון והמשמעותי, שבו הפכה הסליקה של הנפקת ניירות ערך קונצרניים מתהליך ידני לתהליך אלקטרוני - סליקה במערכת זה"ב.

האתגרים בשנה הקרובה גדולים, ובראשם העמידה בלוחות הזמנים ליישום חוק הסליקה האלקטרונית. זאת נוסף על הנושאים השונים והמגוונים שוועדת מסלקת הבנקים מטפלת בהם בשגרה. אני בטוחה כי נוכל לעמוד בכולם, וכי נמשיך לקדם את המהלכים החשובים שאנו מבצעים יחדיו.

בתודה ובהערכה רבה,
רונית ציטיאט
יו"ר ועדת מסלקת הבנקים
​​