דוח תקופתי ועד המסלקה, 2017

דוח תקופתי ועד המסלקה, 2017


פתח דבר:

במהלך השנים האחרונות אנחנו עמלים רבות על קידום הרפורמה במסלקת הנייר בדרך להפיכתה למסלקה אלקטרונית, מהירה יותר ומופחתת סיכונים. בשנת 2017 סיימנו שני שלבים משמעותיים מאוד – יישום מלא של חוק הסליקה האלקטרונית של צ'קים וביטול מושב הסליקה הידנית והסטת הפעולות הנסלקות בו לסליקה אלקטרונית. אלה הם שינויים משמעותיים הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה עסקית, המפחיתים את הסיכונים במערכת המסלקה ומייעלים את תהליכי הסליקה ללקוחות הבנקים ולכלל המערכת הבנקאית.

בחודש מאי השנה הושלמה הסטת הסליקה הידנית לסליקה אלקטרונית ובוטל מושב הסליקה הידנית, מהלך אשר הביא להפחתת הסיכון במסלקת הנייר ולהתייעלות בתהליכי תפעולה של המסלקה.

בחודש נובמבר השנה הושלמה ההטמעה המלאה של חוק סליקה אלקטרונית של צ'קים – מהפכה בתהליך סליקה של הצ'קים בישראל. בפרויקט זה הושקעו משאבים רבים של כלל חברי מסלקת הבנקים. הוא החל בשנת 2015 בכתיבת טיוטת חוק סליקה אלקטרונית של צ'קים. החוק נחקק בכנסת בפברואר 2016, והסליקה הסלולארית יושמה בנובמבר 2016. החוק תוקן בתחילת נובמבר 2017 והוחל על כל הצ'קים בישראל ב-21 בנובמבר 2017.

אני גאה לקחת חלק בתהליכים אלו, המתאפשרים הודות לשיתוף הפעולה, המקצועיות הבלתי מתפשרת וההשקעה המרובה של העושים במלאכה. תודה מקרב לב נתונה לחברי ועדת מסלקת הבנקים, למזכיר הוועדה ולצוותי העבודה הנלווים – צוות חקיקה, צוות ממשקי תקשורת, צוות אפליקציה, צוות כללים, צוות סיבות החזרה, צוות ממשק הוצל"פ וצוות קשרי סליקה עם חו"ל שבהם משתתפים חברי הוועדה, נציגים מבנק ישראל ונציגים ממשרד המשפטים, מהמשטרה ומרשות האכיפה והגבייה, על הובלה מקצועית, רצינית, מסורה של הרפורמה במסלקת הנייר.

בשנה הקרובה מצפים לנו אתגרים נוספים להשלמת הרפורמה במסלקת הנייר: הטמעה של חוק המזומן, עיצור שוברי הגבייה ועיצור החומרים הידניים. זאת נוסף על הנושאים השונים והמגוונים שוועדת מסלקת הבנקים מטפלת בהם בשגרה.

על פי חלק א', פרק 101, סעיף 5 לכללי המסלקה אני מתכבדת להגיש לכם בזאת את הדוח לשנת 2017.

 בתודה ובהערכה רבה,

רונית ציטיאט

יו"ר ועדת מסלקת הבנקים

​​​​