סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2010

31/05/2011 |  בנק ישראל

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2010

תקציר:
מערכות התשלומים והסליקה הן רכיב חשוב בתשתית הכלכלית והפיננסית של המשק, וחיזוקן חיוני להגברת היציבות של המערכת הפיננסית. לפיכך פועל בנק ישראל לקידום הבטיחות, היעילות והאמינות של מערכת התשלומים והסליקה ונוקט אמצעים להפחתת הסיכונים הכרוכים בהן. במסגרת זו מוקם בבנק ישראל הפיקוח על מערכות התשלומים והסליקה בישראל.

קישור לקובץ