פעולות היחידה לפניות הציבור 2002-2003

04/10/2004 |  בנק ישראל

פעולות היחידה לפניות הציבור 2002-2003

תקציר:

תפקידיו המרכזיים של הפיקוח על הבנקים הם שמירה על יציבותה ואמינותה של המערכת הבנקאית ושמירת הוגנות בקשר בין הבנקים ללקוחותיהם. שני תפקידים אלה, לא רק שאינם סותרים, הם משלימים זה את זה: בנק הפוגע בזכויותיהם של לקוחותיו לא יהיה בנק יציב – ככל שאוכלוסיית הלקוחות הנפגעת תהיה רחבה יותר, והפגיעה תהיה מתמשכת יותר, תגדל החשיפה לסיכון, עד כדי סיכון יציבותו. לכן, גם מהיבט היציבות (ולא רק מהיבט ההוגנות), חשוב לתקן את המעוות מוקד ככל האפשר.

קישור לקובץ