פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2005

25/01/2006 |  בנק ישראל

פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2005

תקציר:

סיכום פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2005 בנושא טיפול בפניות הציבור והפקת לקחים מהן
בשנת 2005 הסתיים הטיפול ב- 5,501 פניות, לעומת 5,467 פניות בשנת 2004 , ו-4,644 בשנת 2003.
מגמת העלייה הנמשכת בפניות לקוחות הבנקים לפיקוח על הבנקים נובעת בעיקר מעלייה במודעות הציבור לזכויותיו הצרכניות, ולפעילותו של הפיקוח על הבנקים בתחום זה.
הנושאים המרכזיים שהטרידו את הציבור בבנקאות, כפי שמשתקף מאחוז הפניות בנושאים אלה מכלל הפניות הם: משכנתאות - 20.8% , ניהול חשבון בנק - 15.5% , שיקים - 10% ו-עמלות 9.5%.

קישור לקובץ